Ikrafttredelse av GDPR utsatt

Så fikk man (heldigvis for noen) litt mer tid. Justisdepartementet skriver på sin nettside at ikrafttredelsen av ny personopplysningslov er utsatt – foreløpig til tidligst i løpet av juli.

Så da er det kanskje på tide at også etternølerne (som har regnet med at det kom en utsettelse) begynner å gjøre noe aktivt.

Basert på henvendelser vi har fått, er det åpenbart en del bedrifter som ligger litt etter skjema. Antagelig – også det på bakgrunn av det inntrykk vi sitter med – er hovedgrunnen at mange ledere i små og mellomstore bedrifter rett og slett ikke har hatt tid og dessuten har det vært en “ullen” materie å ta tak i. Man vet rett og slett ikke hvor man skal starte.

Det finnes mye informasjon på nett om dette, men det meste synes å være rettet mot store virksomheter som behandler omfattende mengder persondata og ofte også personopplysninger som betegnes som sensitive. Det finnes ingen “oppskrifter” for mindre eller mellomstore håndverks- eller handelsbedrifter.

Jeg kan bistå deg i dette arbeidet. Jeg jobber ikke på den måten at jeg “stiller meg på utsiden” og forteller at bedriften “må gjøre det og det og det”. Jeg tar heller ikke den andre type tilnærming at jeg leverer en “fiks ferdig” løsning i form av dokumentasjon som kan arkiveres i en skuff. Fremgangsmåten har vært å jobbe tett sammen med bedriftens leder/ledelse i et kortere tidsrom for å kartlegge hvilken type og på hvilken måte personopplysninger behandles. Så med utgangspunkt i GDPRs prinsipper utarbeides rutiner og dokumentasjon tilpasset de allerede eksisterende løsninger bedriften bruker.

Et av hovedpoengene med den nye forordningen er en bevisstgjøring av forholdet til personvern. Dette skjer verken når ting gjøres for komplekst eller når man kun engasjerer en forfatter til å skrive en håndbok.

Ta gjerne kontakt for en uformell prat. Et godt sted å begynne er alltid å forankre “nye tiltak” hos ledelsen. Jeg har laget en mal til en styreprotokoll om GDPR som kan oversendes på forespørsel (uten kostnad).

Likte du artikkelen, setter vi pris på om du følger oss på Facebook