Kan det være grunn til en liten feiring?

Jeg regner med at flere enn meg har ergret seg over at det offentlige etterspør den samme informasjonen flere steder. Det er i utgangspunktet svært mye av opplysninger vi må sørge for å sende inn til rett etat, til riktig tid og på korrekt formular.

Endelig tyder det på at regjeringen har forstått behovet for forenkling og samkjøring. Jeg leser under overskriften “Skal slippe å levere samme informasjon til det offentlige flere ganger” på nettsidene deres at det nå er bevilget 50 millioner til å forbedre og forenkle Altinn.

De skriver at “et er tidkrevende, byråkratisk og dyrt for samfunnet når bedrifter til stadighet må sende inn de samme opplysningene til det offentlige”.

Jeg kan vel ikke si annet enn “takk for å ha blitt bønnhørt” og at “det var jammen på tide”.

Så gjenstår det å se om brukergrensesnittet i Altinn blir bedre og om det blir færre og enklere skjemaer og ikke flere…