Norlegal Advokatfirma AS

Norlegal advokatfirma - strafferett - barnevern - fast eiendoms rettsforhold
Norlegal Advokatfirma AS eies- og drives av advokat Magne B. Synnevåg.

Tjenestene rettes primært  mot små og mellomstore bedrifter og private organisasjoner (foreninger).

Synnevåg har drevet advokatvirksomhet siden 1997; tidvis med flere ansatte. I løpet av disse år har han tilegnet seg svært mye kompetanse og erfaring.

Juridisk tjenesteyting er et ”håndverk”. For at ”håndverket” skal være av god kvalitet må det i tillegg til å representere korrekt juss også passe inn i kundens kommersielle virksomhet. Våre tjenester kjennetegnes ved at vi alltid tar kundens bedriftsstrategiske- og kommersielle behov i betraktning ved vår juridiske rådgivning.

Våre tjenester er av god kvalitet og leveres til riktig tid og avtalt, fornuftig pris.

Firmaet tar regler om taushetsplikt, hvitvasking og personvern på alvor og har innrettet oss slik at lovverket oppfylles.