Arbeidsrett

 

Photo by Dmitry Ratushny on Unsplash
Photo by Dmitry Ratushny on Unsplash

Med ”arbeidsrett” menes som regel saker med utspring i ”Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v.” (arbeidsmiljøloven, forkortet aml.) av 17. Juni 2005 nr. 62.

Loven gjelder i all hovedsak for både offentlig virksomhet og private bedrifter og organisasjoner (noen få unntak).

Mange oppfatter loven som kun å regulere ansettelser, prøvetidsbestemelser og oppsigelser, men den favner mye videre enn som så. Lovens overordnede mål er både å sikre et godt og sikkert arbeidsmiljø samt verne den ansatte mot utnyttelse og mot å bli usaklig sagt opp.

Loven er både omfattende og til dels svært kompleks, og det er ofte utfordrende for arbeidsgiver å ”navigere” i- og forstå lovverket.

I forhold til å oppfylle lovens krav har man de samme plikter som arbeidsgiver enten man som firma heter ”Statoil” (Equinor) eller driver en lokal liten snekkerbedrift med to-tre ansatte.

Norlegal Advokatirma AS har lang erfaring med å levere gode og fornuftig prisede advokattjenester innen arbeidsrett til nettopp disse små og mellomstore bedriftene.