Husadvokat

Vi har mange års erfaring med å bistå en del mindre og mellomstore bedrifter som ”husadvokat”.  Som oftest vil hjelpen bestå i alminnelig rådgivning til daglig leder, styret og eier. I de fleste tilfeller klarer vi selv å utrede og svare på de juridiske utfordringer bedriften eller eier har. Gjennom årenes løp har vi tilegnet oss mye erfaring – på alt fra aksjonæravtaler- til bøtelegging for brudd på forurensningsloven, og alt fra ansettelser og oppsigelser av ansatte- til omregulering av fast eiendom.

Vi er selvfølgelig ikke eksperter på alt, og i de tilfeller det trengs spesialkompetanse på et felt vi har begrenset kunnskap om, bistår vi med å henvise til kollegaer som kan bidra med hjelp. Vi opptrer på mange måter som ”fastlegen” – det stedet man som bedriftsleder går med ”alle” juridiske utfordringer og så vil vi gi råd om i hvilken utstrekning spesialisthjelp skal engasjeres, og hvorfra.

Fordelene med dette er at vi kjenner de bedrifter vi bistå rimelig bra slik at vi kan ta hele firmaets forretningsvirksomhet og overordnede interesser i betraktning når vi gi våre råd, og dessuten kjenner daglig leder/eier oss godt nok til å vite at han ikke forstyrrer om han ringer søndag ettermiddag og trenger råd i forhold til et møte han skal i mandag morgen…

En annen fordel for mindre bedrifter (som ikke har ubegrenset med tilgang av midler) er at vi har timesatser som er betydelig ”hyggeligere” enn de fleste..