Vilkår

Våre tjenester er vanligvis timebaserte. Tidsbruk regnes pr. påbegynte kvartér (0,25 time).

Oppdrag til fast pris avtales i særlige tilfeller.

Vi bistår vanligvis ikke privatpersoner med unntak av eier og sentrale nøkkelpersoner hos våre bedriftsklienter.

Timesats – kr. 1.275,- 

Utlegg faktureres etter pålydende.

Reisetid belastes etter avtalt timesats. Kilometergodtgjørelse belastes etter statens satser (p.t. kr. 4,10 pr. kilometer).

Alle angitte priser er ekskl. merverdiavgift.